QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN VỊ NGANG CÔNG TRÌNH


Các cấu kiện (kết cấu) không chỉ cần thỏa mãn điều kiện bền mà còn cần phải thỏa mãn điều kiện sử dụng, các điều kiện sử dụng được đặt ra nhằm thỏa mãn khả năng sử dụng bình thường của công trình – đáp ứng được yêu cầu về công năng và công nghệ, về mặt công năng – còn người cần cảm thấy thoải mái khi sử dụng công trình, về mặt công nghệ, ví dụ độ võng hoặc chuyển vị, hoặc gia tốc khi dao động của công trình không vượt quá mức cho phép làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Đối với công trình

  • Chuyển vị lớn nhất tại đỉnh công trình được hạn chế vì mục đích đảm bảo kết cấu làm việc trong giai đoạn đàn hồi.
  • Chuyển vị lệch tầng được hạn chế vì mục đích tránh làm hư hỏng các vật liệu kiến trúc (ví dụ có vách kính chèn giữa các cột, nếu chuyển vị lệch tầng quá lớn sẽ làm ép vỡ các vách kính này).

Ngoài ra, chuyển vị đỉnh hoặc chuyển vị lệch tầng quá lớn cũng gây mất ổn định cho công trình, nếu công trình đứng thẳng, thì các cấu kiện chỉ chịu lực dọc, nếu công trình có chuyển vị ngang và chuyển vị lệch tầng, thì dẫn đến phát sinh môt men thứ cấp trong các cấu kiện = (Lực dọc) * (chuyển vị ngang), đây gọi là hiệu ứng P-Delta.

  • Quy định về chuyển vị đỉnh công trình do gió

Theo TCVN 5574:2018 bảng M.4 phụ lục M, tỉ lệ giữa chuyển vị ngang của đỉnh công trình D dưới tác dụng của tải trọng gió và chiều cao tính đến đỉnh công trình kể từ mặt móng H cần thỏa mãn D / H < 1 / 500

  • Quy định về chuyển vị lệch tầng do gió

TCVN 5574:2018: Bảng M.4, phụ lục M quy định chuyển vị lệch tầng giới hạn có thể lấy bằng 1/500 hoặc 1/700 tùy thuộc vào loại vật liệu làm tường ngăn.

  • Quy định về chuyển vị lệch tầng do động đất

TCVN 9386:2012: Chuyển vị lệch tầng cho phép được nêu trong Yêu cầu về hạn chế hư hỏng tại mục 4.4.3.2

Như vậy, đối với tải trọng động đất, chuyển vị lệch tầng cho phép có giá trị lớn hơn tải trọng gió (quy định trong TCVN 5574:2018), điều này có thể lý giải là do tải trọng động đất là tải trọng bất thường, không dự đoán trước được, khi thiết kế kháng chấn chỉ chủ yếu tập trung vào tiêu chí không cho phép sụp đổ để bảo vệ tính mạng con người, còn lại có thể cho phép hư hỏng ở mức hạn chế.