Category Archives: Khóa học thiết kế

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN MÓNG

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU DẦM, SÀN CHUYỂN

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 4 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 4 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Chào bạn. Tôi tin rằng bạn tìm đến trang web này vì bạn hiểu rõ tầm quan trọng của đồ án tốt nghiệp(ĐATN). Một lần nữa chúng tôi khằng định với bạn rằng ĐATN là cánh cữa, là tấm vé thông hành để bước vào đời với bất kỳ kỹ sư xây dựng nào. Nó […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ

Yêu cầu học viên là sinh viên năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về xây dựng hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu. Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7) Với học […]