Category Archives: Khóa học phần mền

KHÓA HỌC PHẦN MỀN PLAXIS 2D-3D

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 4 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế nền móng, lập biện pháp thi công tầng hầm. Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch […]

KHÓA HỌC SAP2000 – RAM CONNACTION

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC PHẦN MỀN ETABS – SAFE – PROKON

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC PHẦN MỀN SAFE – CERUS

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu dầm sàn dự ứng lực. Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ […]