Author Archives: XuanduyStructure

KHÓA HỌC PHẦN MỀN PLAXIS 2D-3D

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 4 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế nền móng, lập biện pháp thi công tầng hầm. Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch […]

KHÓA HỌC SAP2000 – RAM CONNACTION

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC PHẦN MỀN ETABS – SAFE – PROKON

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN VỊ NGANG CÔNG TRÌNH

Các cấu kiện (kết cấu) không chỉ cần thỏa mãn điều kiện bền mà còn cần phải thỏa mãn điều kiện sử dụng, các điều kiện sử dụng được đặt ra nhằm thỏa mãn khả năng sử dụng bình thường của công trình – đáp ứng được yêu cầu về công năng và công nghệ, […]

KHÓA HỌC PHẦN MỀN SAFE – CERUS

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 2 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu dầm sàn dự ứng lực. Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN MÓNG

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 3 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

KHÓA HỌC THIẾT KẾ KẾT CẤU DẦM, SÀN CHUYỂN

Yêu cầu học viên là sinh viên chuyên nghành xây dựng năm 4 trở lên có kiến thức cơ bản về kết cấu hoặc kỹ sư muốn công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu Hình thức học sẽ học online thông qua ứng dụng Skype Lịch học từ 19h30 đến 21h (Thứ 2,4,6 […]

HIỆU ỨNG PDENTA TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

Hiệu ứng bậc 2 là sự xét đến nội lực gia tăng trong cấu kiện dưới tác dụng lệch trục của tải trọng thẳng đứng. Dưới tác dụng của tải trọng động đất và do sự cho phép làm việc ngoài giới hạn đàn hồi, kết cấu thường có chuyển vị ngang lớn, các tải […]